ΕΡΓΑ ΜΑΘΗΤΩΝ


Γιώργος Σαλίγκος   Α` Λυκείου


                              Γιώργος Κεχαγιάς   Α` Γυμνασίου
Αλέξανδρος Α.  Στ` Δημοτικού

Γιώργος Σαλίγκος  , Γ` Γυμνασίου

 

 

Γιώργος Κεχαγιάς   Στ` Δημοτικού

Γιώργος Σαλίγκος, Γ` Γυμνασίου

  
Γιώργος Κεχαγιάς   Στ` Δημοτικού

 

 

 
Αλέξανδρος Α. , Ε` Δημοτικού


 

 

 

 

 

 Ηλίας Κοκκαλιάρης , Γ` Γυμνασίου

 

 

 

 

 

 

Αλέξανδρος Α.  Ε` Δημοτικού


 

Αλέξανδρος Α.  Ε` Δημοτικού

 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος , Γ` Γυμνασίου

 
Γιώργος Κεχαγιάς   Στ` Δημοτικού

 

Αλέξανδρος Α.  Ε` Δημοτικού
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος , B` Γυμνασίου
 


Ηλίας Κοκκαλιάρης , B` Γυμνασίου
Γιώργος Σαλίγκος  , B` Γυμνασίου


Γιώργος Σαλίγκος  , B` Γυμνασίου Γιώργος Σαλίγκος  , B` Γυμνασίου


Γιώργος Σαλίγκος  , B` Γυμνασίου

Στάθης Τσουκαλάς , B` Γυμνασίου
Στάθης Τσουκαλάς , B` Γυμνασίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηλίας Κοκκαλιάρης , B` ΓυμνασίουΗλίας Κοκκαλιάρης , B` Γυμνασίου


Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος , B` Γυμνασίου

 

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος , B` Γυμνασίου


 

Ηλίας Κοκκαλιάρης , B` Γυμνασίου
Ηλίας Κοκκαλιάρης , B` Γυμνασίου
Ηλίας Κοκκαλιάρης , B` Γυμνασίου

Ηλίας Κοκκαλιάρης , B` ΓυμνασίουΣτάθης Τσουκαλάς , B` Γυμνασίου


Ηλίας Κοκκαλιάρης , B` Γυμνασίου
 


Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος , Α` Γυμνασίου

Ηλίας Κοκκαλιάρης , Α` Γυμνασίου
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος , Α` Γυμνασίου

Στάθης Τσουκαλάς , Α` ΓυμνασίουΚωνσταντίνος Παπαδόπουλος , Α` ΓυμνασίουΗλίας Κοκκαλιάρης , Α` Γυμνασίου
Στάθης Τσουκαλάς , Α` Γυμνασίου


Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Α` ΓυμνασίουΗλίας Κοκκαλιάρης, Α` Γυμνασίου